Klachtenprocedure

 

Ondanks alle zorg en inspanningen van Zorgvlinders en haar medewerkers, kan het zijn dat u niet tevreden bent over ons, onze dienstverlening of over een vlinder in het bijzonder.

Dat is niet leuk voor ons maar uitermate onplezierig voor u. Wij horen dit wel graag van u als zich een dergelijke situatie voordoet. Wij gaan hierover graag in gesprek met u en staan open voor vragen of kritiek, zodat wij gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Wij zoeken tenslotte naar een zo optimaal mogelijke dienstverlening voor u.

U kunt zich wenden tot de persoon die het betreft of de direct leidinggevende. Mocht u het prettiger vinden zich direct tot de algemeen manager te wenden, kan dat uiteraard ook. In een open en persoonlijk gesprek kunt u aangeven waar een knelpunt zit of waar u ontevreden over bent, dit kan al veel oplossen.

Als dit niet tot oplossingen leidt of u liever uw klacht voorlegt bij een onafhankelijke partij, is dat ook mogelijk. U kunt dit samen met of door een gemachtigd familielid of mantelzorger laten doen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot; https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/