Wat kost het?


Met Indicatie

Als u een indicatie heeft vanuit WMO, ZVW of WLZ, kunt u een PGB aanvragen. Wanneer de indicatie is afgegeven kunnen de kosten voor onze diensten daaruit worden vergoed.  Wij helpen u graag met het uitzoeken welke indicatie aansluit bij uw behoeften.

Particuliere diensten

U kunt Zorgvlinders ook als particulier inschakelen. U gaat dan een lidmaatschap aan voor een vast bedrag per maand. Hiervoor ontvangt u 1 uur dienstverlening dat elke maand gebruikt dient te worden. De vlinderuren kunnen per keer worden gefactureerd.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om een vast aantal uren per maand te sparen voor de vlinderdiensten. Deze gespaarde uren kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer uw vaste mantelzorger tijdelijk niet aanwezig is of na een operatie.
Het gespaarde bedrag blijft gereserveerd zolang het abonnement loopt.

Bij beëindiging van het abonnement, worden eventuele resterende uren – op uw verzoek – aan u uitbetaald. Dit geschiedt binnen 8 weken na de laatste incasso. Restitutie vindt plaats tegen 75% van het gespaarde bedrag.

Basis lidmaatschap Zorgvlinders (particulier)

€ 40,00 per persoon, per maand 

Vlinderdiensten 

  • Vaste uren vlinderdienst, niet gespaard; € 40,00 per uur (inclusief BTW)
  • Sparen voor vlinderuren, vast bedrag per maand; € 37,50 per uur (inclusief BTW)